HR STUDIO WARSZAWA

HR STUDIO WYSOKIE MAZOWIECKIE

HR STUDIO WARSZAWA

HR STUDIO WYSOKIE MAZOWIECKIE

Zgodnie z wymogiem Regulaminu informujemy, iż otrzymaliśmy subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” udzieloną przez Polski Fundusz Rozwoju.